Zmena spoločnosti

 Piatok, Január 20, 2023

Vážení klienti,

Dňa 20.1.2023 prechádza činnosť sleboda.sk pod novú spoločnosť.

 

Údaje novej spoločnosti sú:

Sleboda SK s.r.o.

Kopečná 252/2, 058 01 Poprad

IČO: 55 133 991

DIČ: 2121881003

 

V súvislosti so zmenou spoločnosti sa mení aj číslo účtu pre úhradu faktúr na nasledovné:

Názov účtu: Sleboda sk s.r.o.

IBAN SK29 1100 0000 0029 4614 1794

SWIFT: TATRSKBX 

 

Faktúry, ktoré boli vystavené do 19.1.2023 prosím uhradiť na pôvodné platobné údaje, teda číslo účtu uvedené v pätičke faktúry.

 

Od vyššie uvedeného termínu vypúšťame posielanie zálohových faktúr, budú vám teda doručované priamo originál faktúry s novou formou číslovania. 

 

V prípade potreby dodania starších originál faktúr, tzn. faktúr vystavených do 19.1.2023 s údajmi pôvodného prevádzkovateľa, nás prosím kontaktujte formou emailu.

So zmenou spoločnosti súvisí aj zmena obchodných podmienok, reklamačného poriadku a zásad ochrany osobných údajov. Aktuálne znenie uvedených dokumentov je zverejnené na web stránke sleboda.sk