Potrebujete pripraviť vizuál pre vašu webovú stránku?


Tvorba profesionálnej webovej stránky sa nezaobíde bez kvalitne spracovaného grafického návrhu. Vďaka nemu bude vaša stránka bude podľa vašich predstáv a zohľadní vašu brandovú identitu.


Ako vytvárame grafický návrh?

  1. Upresnenie vašich predstáv: Vytvoreniu konceptu grafického návrhu predchádza upresnenie  vašich vizuálnych požiadaviek a estetických preferencií.
  2. Príprava prvotného grafického návrhu: Vychádzajúc zo získaných informácií sa vytvorí prvotný vizuál pre vašu webovú stránku.  
  3. Pripomienkovanie a finalizácia grafického návrhu: Následne po vzájomnej konzultácii sú všetky pripomienky zohľadnené vo finálnom grafickom návrhu.

Máte záujem o konzultáciu?

Kontakt