Zmena cenníka a obsahu služieb

 Piatok, October 14, 2022

Vážený klienti,

Oznamujeme Vám, že k dňu 18.10.2022 dochádza k zmene cien pre služby web hostingov a správy web stránok. Tieto ceny sú už zverejnené na našej web stránke a budú aktualizované aj pre aktuálne produkty a ich nasledovné platby.

Obsah služby "Správa web stránky" sa zároveň mení nasledovne: miesto 15min/mesiac na opravy web stránky budú v rámci tejto služby upravované všetky chyby web stránky vzniknuté bez zásahu 3. strany, teda chyby v zmysle záruky.

Požiadavky na úpravu stránky

Nakoľko drobné úpravy web stránok boli až do teraz vždy predmetom dohody a často bolo nutné za drobnú úpravu zaplatiť hodinovú taxu, pripravili sme pre Vás nové balíčky. Tieto balíčky budú využívané na úhradu nákladov na služby, ktoré nie sú v našom cenníku, teda najmä na úpravy stránok a práce na serveroch, ktoré je nutné účtovať v hodinovej sadzbe. Balíčky sú k dispozícii vo verziách 1 hodina, 10 hodín a 50 hodín na tomto linku v spodnej časti stránky.

Ako to funguje?

Pred zaslaním požiadavky na úpravu stránky, ktorá nie je predmetom záruky, je potrebné mať zakúpený predplatený balíček. Po zakúpení balíčka Vám bude vo vašom klientskom účte zriadený projekt, kde sa bude presne zaznamenávať kedy a na aké požiadavky bol Váš predplatený balíček využitý. Budete mať presný prehľad aj o tom, koľko času na úpravy máte ešte k dispozícii.