Zľavový systém

 Piatok, October 14, 2022

Vážený klienti,

Nakoľko sa základňa našich služieb rozšírila, rozhodli sme sa pre vás pripraviť zľavový systém.

Pomocou tohoto systému je možné získať zľavu vo výške až 15% na všetky naše služby. Výška vám pridelenej zľavy je určená podľa základnej ročnej sumy Vám fakturovanej za pravidelné služby, tzn. za služby ktoré sú Vám fakturované pravidelne mesačne, alebo ročne. Zľavy Vám budú aktivované dňa 18.10.2022.

Zľavy, na ktoré vznikne nárok po novej objednávke Vám budú aktivované po úhrade prvej faktúry.

Tabuľka zliav

Pravidelná ročná fakturovaná suma Výška zľavy
600€ 5%
2000€ 10%
5000€ 15%