Využívate potenciál sociálnych sietí? 

Správa sociálnych sietí je úzko spätá s úspechom v rámci marketingových aktivít. Preto je nutné, aby vaše aktivity na sociálnych sieťach boli jednotné a strategicky vopred naplánované. Správu sociálnych sietí poskytujeme na platformách Facebook, Instagram, TikTok a LinkedIn.

Čo obsahuje služba správa sociálnych sietí?

  1. Tvorba obsahu: Vytvoríme pre vás obsah na príbehy a príspevky v súlade s brandovou a marketingovou stratégiou.
  2. Zverejňovanie obsahu: Vaše príspevky budú zverejňované v stanovenom čase a počte.
  3. Komunikácia: Budeme odpovedať na správy a komentáre na vašich sociálnych sieťach.

Máte záujem o konzultáciu?

Kontakt