Stojíte na prahu nového projektu? 

Investícia do tvorby brandu sa môže zdať náročná, ale na druhej strane ušetrí náklady na zbytočné marketingové aktivity a poskytne vám jasný smer.

Tvorba brandu nie je len o logách a farebných schémach. Je to o vytvorení významu, hodnôt, ktoré vaša značka zastupuje. Je to o vytvorení príbehu, ktorý rezonuje s vašimi zákazníkmi a buduje silné, trvalé vzťahy.


Ako vytvárame brand a firemnú identitu?

  1. Analýza značky: Na začiatok dôkladne analyzujeme váš trh, konkurenciu, cieľovú skupinu, hodnoty a ciele, aby sme pochopili, čo vás odlišuje a aké sú vaše konkurenčné výhody. Na základe tejto analýzy navrhneme stratégiu značky, ktorá bude zohľadňovať vaše ciele a potreby.
  2. Komunikácia: Pri tvorbe brandu a firemnej identity je dôležitá komunikácia s cieľovou skupinou. Vytvoríme pre vás komunikačnú stratégiu, ktorá pomôže rozšíriť povedomie o vašej značke a prilákať nových zákazníkov.
  3. Dizajn a vizuálna identita: Na základe získaných informácií navrhneme jedinečný vizuálny štýl pre vašu značku. Tvorba brandu zahŕňa dizajn loga, farebnú paletu, typografický štýl, obrazové a grafické prvky, ktoré sú konzistentné a reprezentujú vaše hodnoty a víziu.

Máte záujem o konzultáciu?

Neváhajte nás kontaktovať