Zmena zľavového systému

 Utorok, Máj 16, 2023

Vážený klienti,

s platnosťou od 16.5.2023 sa mení schéma zľavového systému v spoločnosti Sleboda SK s.r.o. nasledovne:

Vernostné zľavy:

Vernostná zľava za historickú útratu 2500€ 5%

Vernostná zľava za historickú útratu 6000€ 10%

Vernostná zľava za historickú útratu 15000€ 15%

 

Zľavy z faktúry:

Zľava z faktúry nad 2500€(v prípade úhrady jednou platbou 5%)

Zľava z faktúry nad 6000€(v prípade úhrady jednou platbou 10%)

Zľava z faktúry nad 15000€(v prípade úhrady jednou platbou 15%)

 

Zľavy nie je možné navzájom kombinovať. Týmto sa rušia zľavy poskytované affiliate spracovníkom.

Ceny produktov, ktoré boli zakúpené pred zavedením nového zľavového systému boli ponížené a výšku zľavy, ktorú mal klient pridelenú. Výnimku tvoria ceny licencií.