Kontaktujte nás

Sme pripravení a čakáme na vaše otázky

Ako vám pomôžeme

Adresa


Sleboda SK s.r.o.
Kopečná 252/2
058 01 Poprad

IČO: 55 133 991
DIČ: 2121881003
Zpísaná v obchodnom registry okresného súdu Prešov, vložka č. 45169/P

Kancelária:
Obchodné centrum A1
SNP 264/5
058 01 Svit

Tel: 0910 181 110
E-mail: info@sleboda.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4614 1794
SWIFT: TATRSKBX