Nové umiestnenie hodinových balíčkov na stránke a podmienky ich využívania

 Piatok, Máj 5, 2023

Vážený klient,

dňa 5.5.2023 bola možnosť nákupu hodinových balíčkou presunutá do klientskej sekcie. Balíček si takto môže na našej webovej stránke priamo zakúpiť len existujúci klient. Balíčky nájdete na linku https://sleboda.sk/hodinove-balicky.php

 

Zároveň si dovoľujeme oznámiť nové podmienky ich využívania:

  1. Balíčky sú využiteľné výlučne na položky, ktoré cenník neobsahuje.
  2. Balíček musí byť aktívny (objednaný a zaplatený) pred začatím prác.
  3. Požiadavky sa prijímajú výlučne formou tiketov cez informačný systém an sleboda.sk.
  4. Na spracovanie požiadavky si vyhradzujeme 3 pracovné dni. V prípade obtiažnej požiadavky je tento termín možné predĺžiť na 10 pracovných dní.
  5. Prioritné požiadavky sa riešia za poplatok 200€/požiadavka. Toto je poplatok za prioritné vybavenie, teda nenahrádza hodinovú sadzbu.
  6. V prípade, ak je požiadavka veľmi obsiahla, je možné, že bude zaradená do poradovníka ako nová zákazka. V tomto prípade o tom budete v danom tikete informovaní vrátane termínu dodania.